REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na remont mostów w ciągu DK9, 73 i 94

28 kwietnia rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont mostów w ciągu dróg krajowych nr 9, 73 i 94. Przetarg obejmuje zakresem remont mostów w m. Nowa Dęba (DK9), m. Klecie (DK73) i m. Radymno (DK94).

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
                   Postępowanie dotyczy trzech zadań:
Część 1.  Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu DK9 Radom – Rzeszów w km 142+657.
Część 2. Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546.
Część 3. Remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu DK94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477.

Najniższą ofertę dla Części 1 i Części 3 zaproponowało Konsorcjum: PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z Sosnowca i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza, zaś dla Części 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. z Gorlic.

Wszyscy oferenci wskazali termin realizacji zamówienia na dzień 30 października 2020 r. oraz okres gwarancji: 72 miesiące.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%).

Konieczność przeprowadzenia robót remontowych mostów spowodowana jest istniejącymi uszkodzeniami nawierzchni jezdni, nawierzchni kap chodnikowych oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektów jak np. ubytki betonu na obiekcie czy uszkodzenia systemu odwodnienia, barier, gzymsów, balustrad.

Zamówienie obejmuje realizację robót tzw. połówkami, czyli z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Roboty będą polegały na:
– rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,
– remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,
– przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,
– rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,
– remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA