REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na rozbudowę obwodnicy Giżycka

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu DK59. Najniższą cenę – 105,2 mln zł – zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones.

 
Zdjęcie: GDDKiA Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Zdjęcie: GDDKiA Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Najwyższą cenę – 121,5 mln zł – zaproponowała firma Budimex.

Termin realizacji i kryteria oceny ofert

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
- cena – 55 proc.
- kryteria pozacenowe – 45 proc., tj.
   – przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni – 20 proc.
    – przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych – 20 proc.
    – zagospodarowanie destruktu asfaltowego – 5 proc.  

Zakres zadania


Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda wraz z rozbudową DK59 do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Cel inwestycji


Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Źródło: tekst GDDKiA Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA