REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na wykonanie STEŚ-R, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9. W przetaru wpłynęło 5 ofert.

  
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem MPRB Sp. z o.o. na kwotę 2 373 900,00 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.  na kwotę 3 607 024,20 zł. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu


Głównym celem  studium  korytarzowego (SK) i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji  programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej.  Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
– budowę oświetlenia drogowego,
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zagospodarowanie terenu zielenią.

Cel inwestycji


Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.  Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z drogi S7, przejmuje droga krajowa nr 9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa oraz dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA