REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit

25 września otworzono oferty w ponownym przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz STEŚ wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.

Zainteresowanych wykonaniem zadania są dwie firmy. Najniższą cenę 4 710 900,00 zł zaoferowała spółka Mosty Katowice, a najwyższą 11 562 000,00 zł spółka Transprojekt Gdański. Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.

Zakres zadania

Studium korytarzowe obejmie analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków  w Olsztynie, w  korytarzu  wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny,  weryfikacji  podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Komisja przetargowa przeanalizuje  obecnie  złożone oferty. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w  IV  kwartale 2020  roku.  Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 30 miesięcy.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic  na lata 2020-2030.  W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit, powstaną  obwodnice  Smolajn, Gąsek, Pisza i Szczytna.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA