REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kołbieli

13 sierpnia 2021 roku GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 11-kilometrowej obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. W przetargu wpłynęło 9 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Wpłynęło dziewięć ofert, a najniższą cenę – 341 940 000 zł zaoferowało PUT Intercor. Budżet GDDKiA na to zadanie wynosi 381 916 132,83 zł.

Pozostałe oferty:
344 866 354,50 zł – Budimex,  
349 401 993,03 zł – POLAQUA,  
382 376 100,21 zł – STRABAG,  
390 828 022,62 zł – Mostostal Warszawa,  
426 999 999,99 zł – konsorcjum: Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner),  
442 631 351,01 zł – Mota Engil,  
459 453 441,85 zł – konsorcjum: Unibep (lider) i Budrex (partner),    
510 924 042,48 zł – konsorcjum: Aldesa Polska (lider) Aldesa Hiszpania (partner).   

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- okres gwarancji (30 proc.),  
- termin realizacji (10 proc.),  
- cena (60 proc.).  

Najważniejsze terminy


GDDKiA zakłada, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosków o ZRID-y do 12 miesięcy od daty podpisania umowy). Zakończenie prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Zakres prac


Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi.

Planowana obwodnica przebiegać będzie po północnej stronie miejscowości, przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). 

Cel realizacji inwestycji


Najistotniejszym efektem budowy obwodnicy Kołbieli będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 50, czyli tak zwaną dużą obwodnicą Warszawy. Nowa droga o klasie GP (ruch główny przyśpieszony) będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierowcy omijają Kołbiel już po zachodniej stronie trasą S17, która została udostępniona do ruchu w wakacje 2020 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA