Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty w przetargach na budowę trzech odcinków S17

35 ofert wpłynęło w przetargach na zaprojektowanie i budowę trasy pomiędzy węzłami: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec. Łączna długość tych trzech odcinków drogi ekspresowej S17 to 45 km.

 

Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Duże zainteresowanie i wiele pytań

Przetargi na wyłonienie wykonawców ogłoszono pod koniec 2022 r. Zainteresowanie było bardzo duże. W trakcie postępowań wpłynęło w sumie ponad 3,5 tys. pytań od wykonawców, na które GDDKiA udzieliła odpowiedzi, by wykonawcy mogli w sposób prawidłowy sporządzić oferty. W ramach postępowań przetargowych, zorganizowano także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych. To ze względu na fakt, że zamówienia te realizowane są w oparciu o nowe przepisy techniczno-budowlane (tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych z 24 czerwca 2022 r.), które weszły w życie we wrześniu ub. Roku.

Analiza ofert

W przetargu na odcinek Paski – Łopiennik wpłynęło 11 ofert. Najniższa opiewała na kwotę 653 390 807,42 zł, a najwyższa na 1 093 946 703,79 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 788 660 000 zł. 

Zaprojektowaniem i budową odcinka Krasnystaw – Izbica zainteresowanych jest 12 wykonawców. Wartość najniższej oferty to 837 991 882,62 zł, a najwyższej 1 355 444 743,29 zł, przy budżecie wynoszącym 1 140 700 000 zł.  

Na trzeci odcinek, Izbica – Stary Zamość wpłynęło 12 ofert, od 503 961 270,18 zł do 800 928 658,57 zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na 421 750 000 zł. 

Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. W każdym z przetargów zapisano takie same kryteria oceny ofert: cena (waga kryterium 60 proc.) przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.). 

Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w II połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w ciągu 41 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.

Co zostanie zbudowane?

W ramach tych zadań drogowcy wybudują dwujezdniową drogę ekspresową, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem. 

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik. 

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu. 

Odcinek od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec będzie liczył niespełna 10 km. Pobiegnie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI