REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty w przetargach na zaprojektowanie obwodnic Stargardu i Złocieńca

18 sierpnia 2020 roku szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargach na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Stargardu i Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20.

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
                      Dla obwodnicy Złocieńca wpłynęło osiem ofert, najniższą o wartości 1,54 mln złotych złożyła Pracownia Dróg i Mostów DiM. Natomiast dla obwodnicy Stargardu wpłynęło siedem ofert, najniższą ofertę o wartości 1,49 mln złotych złożyła firma Lafrentz. Złożone w postępowaniach oferty będą teraz sprawdzane. Powyższe inwestycje znajdują się wśród dziewięciu inwestycji zaplanowanych do realizacji w województwie zachodniopomorskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji 

Obwodnice Złocieńca i Stargardu to zupełnie nowe zadania, dla których rozpoczynamy proces inwestycyjny. W zakres dokumentacji będzie wchodziło opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz elementów koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża. Dokumentacja ta pozwoli uzyskać decyzję środowiskową, w której zostanie zatwierdzony przebieg inwestycji. Następnie badania podłoża i dalsze opracowania pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację w formule „Projektuj i buduj”. Realizacja obu inwestycji planowana jest w latach 2024-2028. 

Obwodnica ominie Złocieniec  


Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta. Problemem jest przejazd przez linię kolejową, przy którym znajdują się niekorzystnie usytuowane skrzyżowania DK20. Powoduje to problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Bieżące działania prowadzone we współpracy z PKP poprawiły warunki ruchu pieszego w tym rejonie, ale prawdziwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w Złocieńcu będzie dopiero budowa obwodnicy w ciągu DK20. Szacowana długość obwodnicy to 5 km. 

Cel – wyprowadzić ruch tranzytowy ze Stargardu


Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S10. Przez miasto ciągle jednak przebiega DK20 biegnąca od Stargardu przez Drawsko Pomorskie, Szczecinek i Bytów do Gdyni. Pełne wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych będzie możliwe po realizacji obwodnicy również w ciągu DK20.

Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego, kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego Stargardu. Trasa będzie biegła w kierunku południowym, przecinając linię kolejową i dalej dolinę rzeki Krąpiel. Z istniejącą S10 połączy się na węźle Stargard Wschód, który będzie musiał zostać rozbudowany. Dokładny przebieg drogi oraz rozwiązania techniczne zostaną określone w procesie przygotowawczym.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA