REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty w przetargu na budowę obwodnicy Chełma

9 lutego 2021 r. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na budowę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Droga będzie miała ok. 14 km i będzie przebiegać po nowym śladzie.

 
Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma ogłosiliśmy 15 grudnia 2020 r. Wpłynęły cztery oferty, wszystkie zmieściły się w kwocie, jaką GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia (729 669 135,00 zł).
Budimex – 460 157 563,18 zł.
konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) – 561 401 837,33 zł.
STRABAG – 441 942 911,46 zł.
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 442 800 000,00 zł.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące oraz przedłużenie okresu gwarancji o pięć lat (na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze). Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich.

Wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Obwodnica Chełma będzie miała ok. 14 km i będzie przebiegać po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

W związku z zapewnieniem finansowania na całą drogę ekspresową S12 z Piask do Dorohuska, realizacja początkowego odcinka obwodnicy o długości ok. 3 km została włączona do odcinka wcześniejszego (Dorohucza – początek obwodnicy Chełma). Pozwoli to uniknąć zbędnych robót i kosztów związanych z koniecznością tymczasowego skomunikowania obecnej DK12 z nową trasą.

Trasa ominie miasto od północnej strony. Jadąc od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód w miejscowości Janów. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną DK12, w miejscowości Kolonia Antonin.

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w połowie roku, a rozpoczęcie budowy w 2023 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA