Drogi Wiadomości

Oferty w przetargu na budowę ścieżki rowerowej w ciągu DK92

Poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Pniewy – Chełmno.

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe na kwotę 5.331.755,61 brutto, natomiast najdroższą ofertę STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 6.692.095,87 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 140 dni od dnia podpisania umowy.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie tego terminu o 14 dni, zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz 48 miesięczny okres gwarancji.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
– Cena (60%) Cena – 60%,
– Skrócenie terminu wykonania robót – 30%,
– Długość okresu gwarancji – 8%,
– Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 2%.

W ramach zadania realizowane będą prace na dwóch odcinkach DK92 o łącznej długości około 3 km:
– Obwodnicy Pniew od skrzyżowania z drogą krajowa nr 24 i wojewódzką nr 187 do skrzyżowania z ul. Strzelecką,
- Pniewy – Chełmno.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI