REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty w przetargu na dokumentację dla S10 i fragmentu S50

Szesnaście ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) i drogi S7 na wysokości Przyborowic.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 oraz S50. Przetarg i realizację dokumentacji podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego.

STEŚ w woj. kujawsko-pomorskim


W pierwszej części przetargu, dotyczącej drogi ekspresowej S10 od autostrady A1 do granicy woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, wpłynęło osiem ofert w kwocie od 7,9 do 24,5 mln zł. Budżet GDDKiA wynosi 12,6 mln zł.

Pełna lista ofert:
– IVIA – 7 933 500 zł 
– Konsorcjum TPF (lider), Databout (partner) – 8 960 550 zł 
– Multiconsult Polska – 9 788 117,37 zł
– Mosty Katowice – 9 861 648 zł 
– Transprojekt Gdański – 10 086 000 zł 
– Konsorcjum Egis Poland (lider), HPC POLGEOL (partner) – 10 945 770 zł 
– Value Engineering – 21 232 979,55 zł 
– Europrojekt Gdańsk – 24 502 409,96 zł 

STEŚ w woj. mazowieckim


Na drugą część przetargu, dotyczącą S10 od granicy woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego skrzyżowania z OAW i S50 na odcinku skrzyżowania z S7 na wysokości Przyborowic, odpowiedziało osiem firm i konsorcjów. Złożyły one oferty opiewające na kwoty od 13,7 do 40,5 mln zł. Budżet GDDKiA wynosi ok. 25,8 mln zł.

Pełna lista ofert:
– Konsorcjum TPF (lider), Databout (partner) – 13 382 400 zł 
– Multiconsult Polska – 13 727 754,48 zł 
– Transprojekt Gdański – 14 883 000 zł 
– IVIA – 15 190 500 zł 
– TRAKT – 16 965 205,50 zł 
– Mosty Katowice – 19 802 188,20 zł 
– Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa – 24 539 562,72 zł 
– Europrojekt Gdańsk – 40 540 831 zł 

Jak będą oceniane oferty


Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: 
– cena – 60 proc., 
– doświadczenie projektanta – 20 proc., 
– zespół środowiskowy – 10 proc., 
– zespół geologiczny – 10 proc. 

Co teraz


Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w drugim kwartale 2022 r. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 44 miesiące od daty zawarcia umowy – w tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w 2026 r.

Zakres prac


Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 i odcinka drogi ekspresowej S50 Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na północ od Warszawy. Finałem prac nad dokumentacją STEŚ będzie złożenie wniosków i uzyskanie decyzji środowiskowych (DŚU) dla omawianych odcinków. Wydanie DŚU pozwoli na przejście do realizacji inwestycji.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA