REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Ogłoszono przetarg na budowę mostu w Zawadzie

26 lutego 2020 roku opolski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę mostu przez rzekę Jemielnica w miejscowości Zawada. Termin składania ofert mija 13 marca 2020 roku.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– budowę drogi objazdowej,
– wykonanie podpór mostu tymczasowego,
– wykonanie mostu tymczasowego,
– rozbiórkę ustroju nośnego obiektu istniejącego,
– rozbiórkę podpór mostu istniejącego,
– wykonanie fundamentów i żelbetowych przyczółków obiektu docelowego,
– wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek sprężonych,
– wykonanie pomostu żelbetowego,
– wykonanie izolacji termozgrzewalnej na pomoście,
– wykonanie kap chodnikowych,
– wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,
– montaż elementów wyposażenia obiektu docelowego,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– budowę dojazdów do obiektu,
– umocnienie stożków przy obiekcie,
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego mostu,
– rozbiórkę drogi objazdowej wraz z obiektem tymczasowym.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA