Drogi Wiadomości

Ogłoszono przetarg na dokumentację dla przebudowy A18

Wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg pn. „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa, a węzłem Golnice na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice od km 71+533 do km 75+200”.

Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:
– przebudowę autostrady na długości 3,667 km o pasy awaryjne wraz z uwzględnieniem platform pod kolumny alarmowe,
– przebudowę obiektów inżynierskich,
– modernizację istniejącej konstrukcji nawierzchni,
– przebudowę odwodnienia drogi,
– wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska.

Docelowe parametry techniczne odcinka:
– przekrój poprzeczny – 2×2 + pas awaryjny,
– szerokość pasa ruchu – 3,75 m,
– szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m,
– nośność nawierzchni – 115 kN/oś* (dotyczy psów awaryjnych)
* na bazie istniejącej konstrukcji nawierzchni

Termin składania ofert przypada na 8.04.2019 r.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI