REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Osiem ofert na zaprojektowanie północnego wylotu S7 z Warszawy

Osiem biur projektowych złożyło oferty na opracowanie dokumentacji dla drogi ekspresowej S7 od Kiełpina do Trasy Armii Krajowej i skrzyżowania z S8 w stolicy. Blisko 13-km odcinek S7 będzie najtrudniejszym, z punktu widzenia ruchu i przechodzenia przez strukturę miejską, do realizacji.

Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Pełna lista ofert:

– Konsorcjum: Arcadis, E&C – 34 110 360 zł,
– Egis Poland – 39 975 615 zł,
– IVIA – 20 468 758 zł,
– Lafrentz Polska – 46 587 231 zł,
– Mosty Gdańsk – 26 411 629,69 zł,
– Multiconsult – 34 302 240 zł,
– Konsorcjum: Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa – 44 318 130 zł,
– Voessing Polska – 53 634 691,20 zł.

Budżet GDDKiA wynosi 29 840 937,31 zł. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Co dalej

Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w I połowie 2024 roku. Wybrane biuro projektowe będzie miało 41 miesięcy od daty zawarcia umowy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy drogi ekspresowej S7. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji zasadnicza dokumentacja będzie gotowa w 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Niestandardowe kryteria

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży GDDKiA przyjęłą niestandardowe obecnie podejście do ustalenia kryteriów oceny ofert. Cena stanowi 40 proc. oferty, a pozostałe 60 proc. to kryteria jakościowe, gdzie drogowcy będą oceniać doświadczenie projektowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (50 proc.) oraz metodykę prac projektowych (10 proc.). Ten ostatni punkt jest nowością w ocenie ofert wykonawców, którzy będą mieli za zadanie m. in. przedstawić propozycję zapewnienia jakości procesu projektowego, narzędzia i rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości, spójności, wzajemnej koordynacji, efektywności oraz terminowości w wykonaniu opracowań projektowych, a także usprawnią realizację i eksploatację zadania. Dodatkowo wykonawca będzie musiał wykazać się dysponowaniem profesjonalnym zespołem projektantów z określonym doświadczeniem.

Dlaczego najpierw projekt

Przeprowadzony do chwili obecnej proces przygotowawczy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. Dalsze prace projektowe mają za zadanie opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Z uwagi na złożoność rozwiązań technicznych, przebieg trasy w terenie zurbanizowanym, prognozowane natężenia ruchu oraz trwające rozmowy z samorządami i wynikające z tych spotkań planowane inwestycje w otoczeniu projektowanej S7, GDDKiA chce w pierwszej kolejności opracować projekt budowlany, umożliwiający analizę rozwiązań wariantowych, a w konsekwencji wybór optymalnych. Jednocześnie GDDKiA oczekuje od biur projektowych składających oferty nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale i wykazania się metodami zarządzania obiektem w całym jego cyklu życia.

Przebieg trasy a złożoność rozwiązań projektowych

S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli – pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wznosie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy.

Wykonawca projektu dokonana dodatkowych analiz dla połączenia trasy z lokalnym układem komunikacyjnym. Wjazd na trasę S7 przewiduje się obecnie poprzez wspomniane wcześniej węzły.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA