REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ostatni ZRID dla OMT

W budowie jest już odcinek między węzłami Chwaszczyno i Żukowo, a także węzeł Gdańsk Południe. Teraz prace będą mogły ruszyć na pozostałej części Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, pomiędzy węzłami Żukowo i Gdańsk Południe, a także na obwodnicy Żukowa.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Wojewoda Pomorski wydał dla tego odcinka decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dzięki temu, po przekazaniu wykonawcy placu budowy, możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Trasa ta połączy się z funkcjonującym już odcinkiem S6 Bożepole Wielkie – Chwaszczyno, czyli Trasą Kaszubską.

W styczniu br. wydano decyzję ZRID dla rozbudowy węzła Gdańsk Południe na styku OMT z istniejącymi trasami ekspresowymi: S6 Obwodnicą Trójmiasta i S7 Południową Obwodnicą Gdańska.

32 kilometry Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Nową dwujezdniową drogą ekspresową, a także obwodnicą Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20 pojedziemy w 2025 r. Wartość inwestycji to ponad 2 mld zł. Budowa nowej arterii komunikacyjnej została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno – Żukowo oraz Żukowo – Gdańsk Południe.

W ramach drugiego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe, miejsce obsługi podróżnych, 24 wiadukty i pięć estakad. Powstanie również 12 przejść dla zwierząt.

Bezpieczna i nowoczesna

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Obwodnicę Południową Gdańska i Trasę Kaszubską tworząc zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta. Ta ostatnia, z uwagi na dynamiczny rozwój przestrzenny i gospodarczy aglomeracji trójmiejskiej, a co za tym idzie nieustający wzrost wskaźników zmotoryzowania i mobilności jej mieszkańców, osiąga poziomy natężenia ruchu zbliżające się do maksymalnego poziomu przepustowości.

Nowa trasa umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów samochodowych na kierunku wschód-zachód z ominięciem Trójmiasta, skracając czas i poprawiając komfort podróżowania. Odciąży Obwodnicę Trójmiasta i zmniejszy jej oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza na Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pośrednio przyspieszy dojazdy w relacji centrum Kaszub – Trójmiasto.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA