REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Oświadczenie Wodociągów Warszawskich ws. awarii układu przesyłowego i awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły

29 sierpnia doszło do poważnej awarii układu przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do OŚ „Czajka”. Aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców miasta, spółka uruchomiła awaryjny zrzut ścieków nieoczyszczonych do Wisły.

O awarii powiadomione zostały służby państwowe. Żeby zminimalizować skutki zrzutu, uruchomiliśmy ozonowanie ścieków. Powołaliśmy sztab kryzysowy spółki. Jego zadaniem jest wypracowanie metody jak najszybszej naprawy i zapewnienia bezpiecznego transportu ścieków.

O ustaleniach sztabu i postępach prowadzonych prac naprawczych będziemy Państwa niezwłocznie informowali.

Awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki. Spółka uruchomiła codzienne badania jakości wody w Wiśle na odcinku warszawskim oraz Warszawa – Płock. Wyniki badań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz profilu społecznościowym spółki.

Spółka uruchomiła także mechaniczne oczyszczanie ścieków.

Źródło: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA