REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarcie ofert na budowę obwodnicy Kroczyc

Katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Najtańszą ofertę w wysokości ponad 162 mln zł złożyła Firma NDI z Sopotu. W przetargu wpłynęło osiem ofert.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

24 listopada 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w systemie „Buduj”, w którym o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Obwodnica Kroczyc

Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu GDDKiA szuka wykonawcy. Koniec tej trasy będzie się łączył z obwodnicą Pradeł. Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika między innymi z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo.

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, a także przepustów ramowych pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną również ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów, system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 13 listopada 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule: „Buduj”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA