REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarcie ofert na budowę wiaduktu w ciągu DK9 nad linią kolejową i DP nr 1113R

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na budowę wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R w ciągu DK9 w km 130+556. Wpłynęły 3 oferty.

Najniższą cenę, 20 280 187,38 zaoferowało Konsorcjum: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. oraz PBDiM z Mińska Mazowieckiego, natomiast najwyższą cenę, 36 807 587,64 zł, ma oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. Swoją ofertę złożyła też spółka Budimex na kwotę 24 763 011,62 zł. Wszyscy Wykonawcy zaproponowali termin wykonania zadania na dzień 15 lipca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.

Zamówienie obejmuje:
– budowę objazdu tymczasowego,
– rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
– budowę wiaduktu stałego wraz z dojazdami do wiaduktu,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego,
– zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2019 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego (do 4 miesięcy od daty podpisania umowy), rozebranie istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu w zakresie wykonania fundamentów i podpór. Natomiast zakres prac pozostałych do wykonania w 2020 roku obejmuje kontynuację robót budowlanych przy wiadukcie stałym i dojazdach, rozbiórkę objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA