Drogi Wiadomości

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy Żodynia

9 ofert wpłynęło w przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32.

Cenowo najniższą ofertę złożyła spółka KFG  na kwotę 133.000,00 zł brutto, natomiast najdroższą ofertę spółka Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM za kwotę 274.290,00 zł brutto.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 90 dniowy termin realizacji zadania.

Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,4 km.

Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI