REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarcie ronda w Walidrogach

Dzisiaj, 2 września planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na DK94 pomiędzy miejscowościami Walidrogi i Nakło. Budowa ronda turbinowego w ciągu DK94 w m. Walidrogi została zrealizowana w ramach PLMN.

Rondo w Walidrogach, fot. GDDKiA O/Opole
Rondo w Walidrogach, fot. GDDKiA O/Opole
Inwestycja obejmowała budowę m.in.
– ronda na skrzyżowaniu DK94 z drogą powiatową nr 1712 O,
– ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,86 km,
– dwóch zatok autobusowych
– i wiele innych.

Wybudowana infrastruktura została wyposażona również w oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa ronda była podyktowana występującym na tym odcinku znacznym ruchem poprzecznym z dróg podporządkowanych, zwłaszcza z Tarnowa Opolskiego (droga powiatową nr 1712 O) do Opola (droga krajowa nr 94). Duże prędkości przy jednoczesnym wysokim natężeniu ruchu drogowego powodowały, że włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych na drogę krajową było bardzo niebezpieczne. Na tym odcinku drogi, od wielu lat, dochodziło do licznych wypadków.

Wybudowane rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ułatwi poruszanie się rowerzystów poprzez powstałe ścieżki rowerowe oraz zapewni bezpieczny dojazd, już od pierwszych dni szkoły, dzieciom z okolic.

Łączny koszt realizacji inwestycji to kwota  ok. 10,141 mln zł brutto.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA