REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Otwarte posiedzenia kolejowej Rady Polityki IT

Rola bezpieczeństwa teleinformatycznego w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej była tematem pierwszego otwartego posiedzenia kolejowej Rady Polityki IT, w której wzięli udział eksperci oraz najwięksi dostawcy rozwiązań IT na rynku.

 
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Spotkanie odbyło się 19 maja w siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. i było okazją do rozmów oraz wymiany doświadczeń.

– Dziś w części zamkniętej podsumowaliśmy działania Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK – organu, który od roku nadzoruje wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z przyjętą  w spółkach kolejowych polityką w tym zakresie. Wiele projektów udało się wdrożyć, co napawa optymizmem i wskazuje jasno, że współpraca przynosi pożądane efekty. Ze względu na dynamikę sektora IT postanowiliśmy rozszerzyć formułę spotkania o część otwartą, zapraszając na nie ekspertów i liderów rynku IT. Dzięki temu wymieniliśmy doświadczenia w zakresie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, które można wdrożyć z korzyścią dla podróżnych oraz dla wsparcia procesów w poszczególnych spółkach kolejowych –
mówi dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki, odpowiedzialny w spółce m.in. za obszar cyfryzacji.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. doceniają rolę i znaczenie technologii IT w obszarze współczesnej kolei. Spółka rozwija struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i z uwagą śledzi najnowsze rozwiązania IT w Europie i na świecie. Wprowadzane zmiany służą rozwojowi kolei w obszarze pasażerskim i towarowym. Poza posiedzeniem Rady Polityki IT ważna była prezentacja przedstawicieli producentów lub dostawców technologii cyfrowych –
powiedział Grzegorz Kurdziel, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Debatę podzielono na dwa panele. Pierwszy z nich – Cyberbezpieczeństwo sektora kolejowego – był poświęcony rozwiązaniom sprzętowym i programowym koniecznym do wdrożenia w systemach teleinformatycznych z uwagi na obecną sytuację geopolityczną. Skupiono się w nim na analizie aktualnie wprowadzonych rozwiązań chroniących przez cyberatakami, a także nad przyszłymi działaniami w tym zakresie, analizie ryzyk oraz bezpieczeństwie ofensywnym. Rozważano również wdrożenie stosowanych bardzo często w cyberbezpieczeństwie działań redteamingowych, pozwalających na wcześniejszą identyfikację potencjalnych zagrożeń poprzez symulowane ataki hakerskie.

Drugi z paneli – Chmura prywatna Grupy PKP – był poświęcony ocenie trendów rynkowych w 2022 roku w zakresie rozwiązań chmurowych budowanych na potrzeby organizacji. Omówiono kluczowe technologie, kompetencje istotne dla budowy tego rodzaju rozwiązań oraz elementy wpływające na sukces ich wdrożenia w sektorze transportu kolejowego, a także współpracę pomiędzy operatorami chmur prywatnych kluczowych dla bezpieczeństwa sektorów gospodarki.

– Tezy przedstawione w poszczególnych panelach dyskusyjnych potwierdziły kierunki rozwoju kompetencji w zakresie budowania w spółkach Grupy PKP i  PLK struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz rozwój własnej infrastruktury. W prezentacjach firm uczestniczących  w spotkaniu wskazano najnowsze rozwiązania IT funkcjonujące w branży kolejowej – nie tylko  w Europie. Podkreślono także gotowość do współpracy z Radą Polityki IT, dostosowanie modelu udostępniania i licencjonowania produktów IT uwzględniających wszystkie spółki, budowania kompetencji spółek kolejowych poprzez organizację darmowych szkoleń, warsztatów tematycznych oraz zapewnienie pełnego transferu wiedzy w trakcie realizowanych projektów. Mam nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, także z firmami branży IT, które nie mogły uczestniczyć w tym posiedzeniu Rady Polityki IT –
podkreśla Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

W debatach udział wzięli przedstawiciele: Instytutu Kolejnictwa, spółek Grupy PKP i Polskich Linii Kolejowych S.A., NASK – PIB, COI oraz eksperci kluczowych firm IT, co gwarantowało ich wysoki poziom merytoryczny.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA