Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto dwie jezdnie drogi S8 Przeszkoda – Paszków

30 listopada w godzinach wieczornych zakończono wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Paszków do granicy gminy Żabia Wola. Kierowcom udostępniono obie jezdnie drogi S8 o łącznej dł. 13,1 km.

Od piątku funkcjonują węzły Siestrzeń i Młochów, a na węźle Nadarzyn uruchomiono jedynie relacje w kierunku Wólki Kosowskiej (w prawo na kierunku z Wrocławia). Kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie wchodzące w skład odcinka Przeszkoda – Paszków (11,6 km) oraz fragment kolejnego odcinka, Radziejowice – Przeszkoda, realizowanego przez drugiego wykonawcę (ok. 1,5 km). Na pozostałej części (8,4 km) kierowcy korzystają z jednej jezdni a na drugiej trwają prace związane z układaniem nawierzchni betonowej. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające (temperatury dodatnie) to planujemy jeszcze w tym roku udostępnić także ten odcinek.

Udostępnienie trasy głównej nie oznacza zakończenia inwestycji. Wykonawcy, zgodnie z zawartymi kontraktami będą realizować roboty poza trasą główną, m.in. układać nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych, budować drogi lokalne i docelowe zjazdy do nieruchomości oraz prowadzić prace przy humusowaniu i nasadzeniach zieleni.

Planowany termin zakończenia prac na odcinku S8 Radziejowice – Przeszkoda (długość 9,9 km) to lipiec 2019 roku. Wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktu to 306,9 mln zł. Umowę podpisano w lutym 2016 r. Odcinek Przeszkoda – Paszków (11,6 km) realizuje firma Intercor, wartość kontraktu to 436,65 mln zł. Umowę podpisano w czerwcu 2015 r. Za sprawą odkrytego podczas prac cmentarza w Nadarzynie, na którego przebadanie archeolodzy potrzebowali blisko 7 miesięcy, wydłużono czas ukończenia inwestycji do sierpnia 2019 roku. To właśnie na tym odcinku udostępniono obie jezdnie trasy głównej.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI