REKLAMA
Kolej Wiadomości
5 Minut czytania

Otwarto dworzec w Białymstoku

1 października 2020 r. spółka PKP otwarła odnowiony dworzec kolejowy w Białymstoku. Odnowiony z poszanowaniem dla historycznej architektury, nowoczesny i komfortowy – taki jest dworzec w Białymstoku.

  
Przebudowa dworca w Białymstoku dobiegła końca i od dziś znowu mogą korzystać z niego podróżni. Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku obiekt odzyskał swoje historyczne piękno, stając się jednocześnie dworcem nowoczesnym i komfortowym. Prace budowlane były prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. W holu dworca przywrócono pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwne słupy oraz ozdobne posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje swoim wyglądem do czasów jego największej świetności z około 1910 roku. Dla osiągnięcia tego efektu wyburzono także antresolę wykonaną w budynku podczas jego poprzedniej modernizacji oraz przybudówkę z lat 80. XX wieku. Wnętrze wyposażono w nowoczesne oświetlenie oraz wygodne i stylowe ławki. Historyczny wygląd odzyskała również elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi takimi jak boniowanie, pilastry czy gzymsy. Jej piękno zostało podkreślone przez nowoczesną nocną iluminację. Uwagę zwracają również ozdobne zadaszone wejścia do budynku, których elementami są żeliwne stylizowane słupy.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Białymstoku to ważna i doniosła chwila. Ten piękny dworzec jest symbolem zmieniającej się polskiej kolei. Białystok jest ważnym punktem na kolejowej mapie naszego kraju i zasługuje na piękny dworzec. Jego znaczenie jeszcze wzrośnie dzięki budowie szlaku Rail Baltica. Jesteśmy zadowoleni, że kolejna inwestycja dworcowa w Polsce dobiegła końca –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
  

Zabytkowy charakter budynku udało się połączyć z rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Dworzec został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji zlikwidowano bariery architektoniczne, wykonano windy, odpowiednie toalety, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a, system umożliwiający wzmocnienie sygnału dla aparatów słuchowych przy kasach biletowych, a także szereg innych usprawnień. Na komfort korzystania przez podróżnych z dworca wpłynie również montaż nowoczesnego systemu elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system zapowiedzi głosowych.

– Program Dostępność Plus był impulsem, który wprowadził zasady uniwersalnego projektowania do wszystkich inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich. Dworzec jest początkiem i końcem podróży, dlatego bardzo ważna jest jego dostępność, nie tylko pod względem architektonicznym. Takich likwidujących bariery architektoniczne i wprowadzających udogodnienia dla osób o szczególnych potrzebach elementów infrastruktury komunikacyjnej bardzo potrzeba w Polsce Wschodniej. Dworzec w Białymstoku ma znaczenie dla całego regionu i dla rozwoju dostępności komunikacyjnej w Polsce –
mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Dostępność komunikacyjna jest bardzo ważna zwłaszcza w miejscach, w których możliwość korzystania ze sprawnej komunikacji publicznej decyduje o dobrej pracy i rozwoju lokalnych społeczności. To ważne, że stolica województwa podlaskiego ma dworzec, z którego będą mogły korzystać w większym stopniu także osoby z niepełnosprawnościami. Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym i w ramach programu Dostępność Plus otwieramy miejsca publiczne dla osób o szczególnych potrzebach –
mówi wiceminister Anna Gembicka, pełnomocnik rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji dworca w Białymstoku poprawi się również bezpieczeństwo na dworcu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowano bowiem nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe. W przestrzeni dworca umiejscowiono także defibrylator, pomocny w przypadkach konieczności udzielania pierwszej pomocy w momencie zatrzymania akcji serca.

Odnowiony obiekt stał się również bardziej przyjazny środowisku poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia wraz z automatyką sterującą, paneli fotowoltaicznych na dachu dworca do pozyskiwania „zielonej energii” oraz termomodernizację budynku (docieplenie, stolarka o niskim współczynniku przenikania ciepła). Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody.

Przebudowa dworca w Białymstoku to jednak nie tylko modernizacja budynku, ale również rewitalizacja jego najbliższego otoczenia. Na nowo ułożono nawierzchnię placu przed dworcem, gdzie oprócz ciągów pieszych znalazły się miejsca parkingowe, których jest łącznie ponad 100 (w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami). W ramach inwestycji uporządkowane zostały tereny zielone oraz nasadzono nowe drzewa i krzewy. Przydworcowy plac zyskał nowoczesne oświetlenie oraz małą architekturę (kosze, stojaki na rowery, stylizowane ławki).

Przebudowa dworca w Białymstoku to jedna z kluczowych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej łączny koszt to 45 112 081,99 zł brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to 26 185 495,25 zł.

– Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pozytywnie wpływa na rozwój województwa podlaskiego, a otwierany dworzec to trzeci obiekt z tego projektu. Nowoczesny dworzec w Białymstoku to wkład środków unijnych, dzięki czemu rozwój regionu nabiera jeszcze większego znaczenia. Województwo podlaskie w ramach POPW otrzymało do tej pory środki w wysokości ponad 332 mln zł w ramach 3 realizowanych przez spółki kolejowe projektów – powiedziała Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wykonawcą prac budowlanych była firma Budimex S.A., a autorem projektu przebudowy dworca pracownia architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.

Tekst i zdjęcia: PKP S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA