REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto fabrykę Friko-Lay w Środzie Śląskiej

31 maja 2023 roku w Środzie Śląskiej oficjalnie otwarto fabrykę Frito-Lay. Budowa trwała 20 miesięcy. Wytwórnia to największa jak dotąd inwestycja firmy PepsiCo w Polsce. Wykonawcą była spółka Budimex.

 

Zdjęcie: Budimex, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex, www.media.budimex.pl

Budimex odpowiadał za budowę zakładu wraz z  instalacjami wewnętrznymi, w  tym z  robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą techniczną.  Cała inwestycja podzielona jest na kilka etapów, jej finalne zakończenie nastąpi w  2025 roku.

Fabryka w  Środzie Śląskiej będzie najbardziej zrównoważonym środowiskowo zakładem PepsiCo w  Europie i  docelowo ma zatrudniać ponad 450 osób. W  obiekcie produkowane będą przekąski ziemniaczane oraz kukurydziane z  dostaw od polskich rolników.

– W  trakcie całego okresu budowy różne prace wykonywało tutaj łącznie 5  000 osób. W  szczytowych momentach procesu budowlanego na tym placu przebywało ich jednocześnie ponad 1  000. Razem przekuliśmy w  rzeczywistość dokumentację projektową przedstawioną na blisko 8  000 rysunkach. Przy użyciu ponad 4 tys. ton stali konstrukcyjnej, ponad 2 tys. ton stali zbrojeniowej i  38 tys. metrów sześciennych betonu, wznieśliśmy nowoczesny obiekt o  powierzchni blisko ośmiu boisk piłkarskich – mówi Artur Popko Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes PepsiCo Europe Silviu Popovici, Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński, Prezes Zarządu Budimex SA Artur Popko oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych w  Polsce, Mark Brzeziński. Nowo powstały obiekt ma duże znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz bezpośredni wpływ na życie lokalnej społeczności. Poza korzyściami wynikających z  tworzenia nowych miejsc pracy, zakład co ważne, będzie neutralny dla środowiska. Tym samym znacznie przyczyni się do rozwoju regionu i  tworzenia dogodnych warunków życia dla jego mieszkańców.

– Inwestycja posiada najwyższe parametry ekologiczne. Budynek został zaopatrzony w  instalację odzysku wody, ciepła technologicznego z  konwersją ciepła na chłodzenie i  ogrzewanie. Z  myślą o  ochronie środowiska zainstalowana została również własna fotowoltaika oraz wysokiej klasy zakładowa oczyszczania ścieków, a  także punkty zasilania samochodów elektrycznych. Zakład osiągnie neutralność klimatyczną do 2035 roku –  podkreślił na otwarciu fabryki dodaje Artur Popko.

Fabryka zrealizowana przez Budimex dla PepsiCo to największy obiekt przemysłowy branży spożywczej zrealizowany przez polskiego wykonawcę. W  2019 roku Budimex zrealizował m.in. Centrum Logistyczne marki Lidl w  Kałuszynie pod Siedlcami oraz zakłady mleczarskie dla marek Mlekpol i  Polmlek w  Biskupcu i  Mrągowie.

Parametry obiektu:

  • chodniki i  drogi o  powierzchni 54197 m2,
  • ściany murowe o  powierzchni 9399 m2,
  • pokrycie dachów o  powierzchni 43420 m2,
  • obudowę zewnętrzną z  płyt warstwowych o  powierzchni 16159 m2,
  • posadzki betonowe o  powierzchni 37590 m2,
  • zainstalowano ok. 500 km kabli,
  • zainstalowano ok. 45 000 m2 kanałów wentylacyjnych,
  • zamontowano ok. 100 km rur wodno-kanalizacyjnych.

Źródło: tekst Budimex, www.media.budimex.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA