Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto jaz Oświęcim

2 sierpnia 2023 roku otwarto wyremontowany jaz Oświęcim na rzece Prośnie. Podpisano również list intencyjny dotyczący budowy zbiornika wodnego Okoń na rzece Struga Węglewska.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Otworzyliśmy dzisiaj wyremontowany jaz na rzece Prośnie, który zabezpiecza potrzeby lokalnego rolnictwa oraz podpisaliśmy list intencyjny w sprawie budowy zbiornika Okoń, który zabezpieczy tereny położone wzdłuż Strugi Węglewskiej przed powodzią. To dobry dzień dla wszystkich mieszkańców tego regionu – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Jaz Oświęcim

Jaz Oświęcim na Prośnie piętrzy wodę na potrzeby rolnictwa. Po koniecznym remoncie efektywnie spełnia swoje funkcje. Pozwala na nawodnienie kilkuset hektarów pól w powiatach ostrzeszowskim i wieruszowskim na pograniczu województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Całkowity koszt realizacji robót wyniósł blisko 2,25 mln zł.

Zbiornik Okoń

Zbiornik Okoń na Strudze Węglewskiej będzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Zbiornik powstanie w wyniku naturalnego zalania doliny po powstaniu zapory piętrzącej. Nie ma konieczności pogłębiania terenu, aby zwiększyć jego pojemność.

Zakres planowych prac obejmuje budowę m.in. ziemnej zapory czołowej o szerokości 6-8 m przegradzającej dolinę Strugi Węglewskiej, urządzeń przelewowo-opustowych oraz przepławki dla ryb. Powstały zalew będzie miał powierzchnię około 35 hektarów.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI