REKLAMA
Mosty Wiadomości
4 Minuty czytania

Otwarto nowy most na Wisłoce w Mielcu

20 maja 2020 r. odbyła się skromna uroczystość otwarcia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka.

 
Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 o długości 2,8 km o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś. Głównym elementem nowej trasy jest most przez rzekę Wisłoka o długości 534 metry.

Całkowita wartość zadania to ponad 44 miliony złotych, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego wyniosło niemal 36 milionów złotych. Przedmiotowa inwestycja była dofinansowana również z Budżetu Województwa, wartość tego dofinansowania to ponad 7,5 miliona złotych oraz z Budżetu Gminy Mielec kwotą prawie 240 tysięcy złotych.

W uroczystości uczestniczyli: Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lonczak – Starosta Mielecki, Jacek Wiśniewski – Prezydent Miasta Mielca, Józef Piątek – Wójt Gminy Mielec oraz Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie. Nie zabrakło również przedstawicieli wykonawców inwestycji oraz mieszkańców okolicznych domostw.

– Mielec czekał na ten most bardzo długo. Już w tamtym wieku marzono, aby powstał i dziś te marzenia się spełniają. Dziś, oddajemy inwestycję wartą ponad 44 mln złotych. To jest montaż finansowy, na który składają się środki z unii europejskiej – z Regionalnego Programu Operacyjnego, z budżetu województwa i środki gminy Mielec, za co chciałbym władzom gminy bardzo podziękować, bo to jest dobry przykład współpracy. Droga jest bardzo ciekawa, mamy trzy ronda, wspaniały most o ciekawej i skomplikowanej konstrukcji, związanej z warunkami jakie tu były. Chcę podziękować wszystkim, którzy przy tym moście pracowali, PZDW i Budimeksowi za sprawną realizację tej inwestycji. Mieliśmy tu kłopoty z powodzią, a na końcu ograniczyła nas pandemia, co przedłużyło odbiory –
mówił marszałek Władysław Ortyl.

– Dzisiaj otworzyliśmy most przez Wisłokę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984. To nowy przebieg tej drogi o tym numerze, a to zaledwie pierwszy etap większej całości, ponieważ chcemy żeby droga 984 łączyła się z obwodnicą Mielca i prowadziła aż do Piątkowca zupełnie nowym przebiegiem. W ramach tego pierwszego etapu inwestycji wybudowaliśmy most o długości ponad 500 metrów – to bardzo pokaźny obiekt i bardzo ładna konstrukcja, która – jak wierzymy – posłuży mieszkańcom regionu przez bardzo wiele lat –
mówił Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 

Projekt został współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

INWESTOR: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
WYKONAWCA: BUDIMEX S.A.
INŻYNIER KONTRAKTU: INKO Consulting Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy miejscowością Rzędzianowice a Chorzelowem, pomiędzy drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec a drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów.

Nowy odcinek drogi zaczyna się rondem czterowlotowym na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 w Rzędzianowicach. W dalszej części droga przecina rzekę Wisłoka za pomocą obiektu mostowego o długości około 534 m. Most zaprojektowano jako konstrukcję w postaci ustroju wieloprzęsłowego płytowo-belkowego o konstrukcji sprężonej i zespolonej (w przęśle nurtowym) opartego na żelbetowych przyczółkach i filarach. Podpory usytuowane są w skosie do osi drogi pod kątem 71,70º. Następnie trasa przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach drogę powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki. W dalszej kolejności droga wojewódzka nr 984 przebiega przez tereny rolne oraz nieużytki i kończy się rondem trzywlotowym. Prawy wlot ronda jest początkiem wybudowanej łącznicy o długości około 310 m w kierunku skrzyżowania typu rondo z istniejącą drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów w miejscowości Chorzelów.

Nowy most przez Wisłokę jest fragmentem większej całości


Większą całością jest nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 984 (Tarnów) Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, od Piątkowca do drogi wojewódzkiej 985 (obwodnica Mielca). Most, o długości 534 m wraz z nową drogą od Rzędzianowic do Mielca to I etap, udostępniony dla ruchu 20.05.2020 r. Kolejnym etapem będzie budowa drogi od Piątkowca do Rzędzianowic. Przetarg na realizację tej inwestycji będzie ogłoszony latem tego roku. Następny etap inwestycji to wiadukt nad linią kolejową i ul. Sienkiewicza w Mielcu, którego inwestorem będzie Powiat Mielecki, przygotowujący aktualnie inwestycję na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez PZDW. Etapem spinającym całe zamierzenie będzie połączenie wiaduktu z obwodnicą. Ten etap jest jeszcze w fazie wczesnego planowania i rozważane są różne warianty.

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWP, PZDW

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA