REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego

Zakończyły się prace na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15. Kierowcy omijają miejscowość od wschodu drogą o długości około 18 km. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm PORR i PORR Bau.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olszytyn/
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olszytyn/
Zakres zadania

Umowę na realizację tego zadania podpisano w lutym 2018 r. Obwodnica jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana była w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy, jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, było wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami GDDKiA zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. 
Nowa droga została powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostało 14 obiektów inżynierskich: dziewięć wiaduktów, przejście dla zwierząt górne, trzy przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Znaczenie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego


Dzięki budowie obwodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony został ruch tranzytowy, który dezorganizował i zakłócał życie mieszkańców, generując uciążliwości w postaci hałasu, spalin, wibracji i wypadków. Nakładając się na ruch miejski, prowadził on do poważnego zatłoczenia ulic. Budowa obwodnicy spowodowała skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Koszt i dofinansowanie z Unii Europejskiej


Koszt robót budowlanych to około 318 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 396 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania to ponad 303 mln zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olszytyn/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA