REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto obwodnicę Praszki w ciągu DK45

25 kwietnia 2023 roku oficjalnie otwarto obwodnicę Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Inwestycję zrealizowała spółka Mostostal Warszawa za kwotę 171,5 mln zł brutto.

 

Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

W uroczystości wzięli udział m.in.: Rafał Weber, Wiceminister Infrastruktury, Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, lokalni samorządowcy, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa: Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu oraz  Krzysztof Michalak, Dyrektor Kontraktu.

Z dumą oddajemy do użytku kolejną inwestycję zrealizowaną właśnie tutaj, w  województwie opolskim. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w  kontrakt przez  cały czas jego trwania. Szczególne wyrazy uznania należą się naszemu zespołowi wybitnych inżynierów – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy jednym z  najlepszych generalnych wykonawców w  Polsce, który realizuje zadania sprawnie, jakościowo i  w  terminie.

Obwodnica przebiega z  dala od terenów zabudowanych, zapewniając komfort i  bezpieczeństwo ruchu oraz  łącząc województwo wielkopolskie, opolskie i  śląskie. Umożliwia dogodne skomunikowanie z  terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w  sąsiedztwie drogi krajowej nr 45, wpływając na rozwój gospodarczy w  całym województwie opolskim.

Inwestycja zrealizowana została w  formule „zaprojektuj i  wybuduj”. Jest to droga jednojezdniowa z  dwoma pasami ruchu o  nośności 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstało 10 obiektów mostowych, cztery ronda oraz  zainstalowano urządzenia ochrony środowiska i  bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana została infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i  urządzenia melioracyjne). Łączna długość obwodnicy wynosi 12,8 km.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA