REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oczyszczalnię ścieków w Białej Podlaskiej

Ponad 92 tys. mieszkańców Białej Podlaskiej będzie mogło korzystać z nowoczesnego, ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. 25 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie tamtejszej – gruntownie przebudowanej i zmodernizowanej – oczyszczalnia ścieków.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Obiekt wyposażony jest teraz w centralną przepompownię i efektywny system zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Inwestycja warta prawie 86 mln zł została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem wspomnianego projektu było dostosowanie systemu wodno-ściekowego w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) do unijnych wymagań zawartych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która szczegółowo określa wymogi i zasady ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania nieczystości w aglomeracjach.

Beneficjent, którym jest spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w marcu 2018 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji tamtejszej oczyszczalni ścieków. Na mocy tego porozumienia NFOŚiGW przekazał przedsiębiorstwu w Białej Podlaskiej ponad 44,1 mln zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz 11,3 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł przeszło 85,8 mln zł.
 
Za te pieniądze w ciągu ponad czterech lat zrealizowana została duża inwestycja, która umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni oraz poprawi   i unowocześni jakość oczyszczania ścieków i funkcjonowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z projektem, przeprowadzono modernizację i rozbudowę wszystkich trzech bloków oczyszczalni: mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej. Dodatkowo unowocześnione zostały punkty pomiarowe sieci wodociągowej, zakupiono specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieszczelności i zwiększono wykorzystanie wody technologicznej do celów oczyszczania, co przełoży się na ogólną oszczędność wody w przedsiębiorstwie. Ponadto infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna została wyposażona w specjalny system (klasy GIS)   do zarządzania majątkiem sieciowym.

W wyniku przeprowadzenia przebudowy i modernizacji bialskopodlaskiego spółki 92  671 mieszkańców miasta skorzysta z ulepszonego, bardziej ekologicznego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA