REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto ofert na koncepcje programowe dla trzech obwodnic w ciągu DK73

W przetargu na wykonanie Koncepcji programowych (KP) dla obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 złożonych zostało łącznie 11 ofert.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Teraz rozpoczyna się ich szczegółowe sprawdzanie. Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Złożone oferty


Przetarg podzielony jest na trzy części:
Część 1: wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73, długość ok. 2,6 km.
Część 2: wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73, długość ok. 13,4 km.
Część 3: wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73, długość ok. 6,6 km wraz z rozbudową istniejącej DK73 długość ok. 2,5 km.

Dla części 1 najniższą ofertę na kwotę 1 496 743,95 zł złożyła Pracownia Inżynierska KLOTOIDA. Pozostałe oferty:  
– SAFAGE – 1  547  340,00 zł,
– IVIA   – 2  177  100,00 zł,
– Konsorcjum: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (lider), DROPROJEKT (partner) – 2  736  750,00 zł,
– Multiconsult Polska –   3  997  500,00 zł.

Dla części 2 najniższą ofertę na kwotę  6  158  610,00 zł złożyła firma Egis Poland. Pozostałe oferty:  
– MPRB – 6  986  400,00 zł,
– Konsorcjum TPF (lider), TPF Getinsa Euroestudios (partner) – 7  376  236,20 zł,
– IVIA – 7  933  500,00 zł,
– Databout – 9  071  250,00 zł,
– Multiconsult Polska – 11  414  400,00 zł,
– Mosty Katowice – 11  811  813,00  zł.

Dla części 3 najniższą ofertę na kwotę  5  232  420,00 zł złożyła firma Egis Poland. Pozostałe oferty:  
– MPRB   – 5  522  700,00 zł,
– PROMOST CONSULTING – 6  649  084,80 zł,
– Databout   – 7  580  490,00 zł,
– Mosty Katowice – 8  373  348,00  zł,
– Multiconsult Polska – 9  900  270,00 zł.

Jak będą oceniane oferty


Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będzie kryterium ceny (60  proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie głównego projektanta drogowego (25 proc.) i doświadczenie geologa (15  proc.).

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA