REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto ofert na nadzór dla budowy obwodnicy Praszki

Wczoraj opolski Oddział GDDKiA otworzył oferty firm zainteresowanych pełnieniem nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”.

Swoje oferty złożyło 6 firm.

Najniższa oferta opiewa na kwotę 5 857 260,00 zł, a najwyższa na kwotę 9 107 070,15 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 4 990 343,70 zł.

Długość obwodnicy będzie wynosić około 12,8 km.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie gmin Praszka (w części południowo-wschodniej) i Gorzów Śląski (w części północno-zachodniej).

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany będzie na 48 kilometrze drogi krajowej nr 42, natomiast jej koniec na odcinku drogi krajowej nr 45 w rejonie 157 kilometra.

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, jednojezdniową, jednopasową o nośności 11,5 t/oś.

Obwodnica ma zostać oddana do użytku w 2023 r.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA