REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę 2 jezdni S1 Pyrzowice – Podwarpie

20 kwietnia 2018 r. poznaliśmy oferty cenowe firm zainteresowanych budową drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko).

16 firm było zainteresowanych budową drogi, wszyscy oferenci zaproponowali 20 miesięczny czas realizacji. Do czasu realizacji robót nie będzie się wliczało okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 158 000 442,27 zł. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Najwyższa oferta opiewa na kwotę prawie 157 889 478,10 zł, natomiast najniższa oferta cenowa wynosi 107 212 582,87 zł.

Komisja przetargowa sprawdzi oferty i wyłoni najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
– Cena – 60%,
– Kryteria pozacenowe – 40%.

Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I kwartale 2019 r.

Wybrany Wykonawca będzie miał za zadnie wybudowanie drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km, w tym obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Parametry drogi ekspresowej:

W latach 2005-2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010-2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– klasa drogi: S 
– prędkość projektowa: 100 km/h
– liczba pasów ruchu: 2×2 pasy ruchu
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m
– szerokość jezdni: 7,00 m
– szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
– szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30 m
– szerokość poboczy: min. 0,75 m
– kategoria obciążenia ruchu: KR6
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Autor: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA