Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę 2 odcinków S7 Płońsk – Czosnów

21 listopada otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwóch z trzech odcinków drogi S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Chodzi o budowę drogi S7 na odcinkach: Siedlin – Załuski i Załuski – Modlin.

Mapka: GDDKiA O/Warszawa
Mapka: GDDKiA O/Warszawa
W obu przypadkach wpłynęło po 11 ofert złożonych przez firmy i konsorcja. Za tydzień, 28 listopada, otworzymy oferty na trzeci odcinek, Modlin – Czosnów.

S7 Siedlin – Załuski


Najniższą ofertę na kwotę 591 030 783,73 zł złożyło konsorcjum składające się z firm: Todini Central Asia z Astany w Kazachstanie (lider), Sine Midas Stroy z Aktobe w Kazachstanie (partner) oraz Fabe Polska. Budżet zamawiającego: 635 984 072,73 zł.

Pozostałe oferty:
1. 626 344,909.47 zł, China Road and Bridge Corporation, Pekin, Chiny.
2. 692 491 669,11 zł, konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska (lider), Warszawa oraz Aldesa Construcciones (partner), Madryt, Hiszpania.
3. 693 299 373,06 zł, STECOL Corporation, Tianjin, Chiny.
4. 716 822 987,80 zł, STRABAG, Pruszków.
5. 718 940 179,04 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, Zawiercie.
6. 732 135 214,34 zł, konsorcjum: Metrostav Polska (lider), Bielsko-Biała oraz Metrostav (członek konsorcjum) Praga, Czechy.
7. 733 570 957,24 zł, POLAQUA, Wólka Kozodawska.
8. 794 062 925,22 zł, BUDIMEX, Warszawa.
9. 797 688 524,02 zł, Mostostal Warszawa, Warszawa.
10.846 611 022,01 zł, PORR, Warszawa.

S7 Załuski – Modlin


Najniższą ofertę na kwotę 538 764 122,30 zł złożyło konsorcjum składające się z firm: Sine Midas Stroy z Aktobe w Kazachstanie (lider), Todini Central Asia z Astany w Kazachstanie (partner) oraz Fabe Polska. Budżet zamawiającego 708 109 877,45 zł brutto.

Pozostałe oferty:
1. 548 590 975,29 zł, konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska (lider), Warszawa oraz Aldesa Construcciones (partner) Madryt, Hiszpania.
2. 579 463 053,58 zł, China Road and Bridge Corporation, Pekin, Chiny.
3. 593 670 286,36 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, Zawiercie.
4. 594 451 766,46 zł, POLAQUA, Wólka Kozodawska.
5. 635 056 154,84 zł, Mostostal Warszawa, Warszawa.
6. 636 651 629,73 zł, BUDIMEX, Warszawa.
7. 638 209 898,39 zł, STECOL Corporation, Tianjin, Chiny.
8. 655 132 262,06 zł, STRABAG, Pruszków.
9. 678 163 979,88 zł, konsorcjum: Metrostav Polska (lider), Bielsko-Biała oraz Metrostav (członek konsorcjum) Praga, Czechy.
10. 766 099 933,20 zł, PORR, Warszawa.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30%,
- termin realizacji – 10%,
- cena – 60%.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w marcu 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 45 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2024 r.

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km na odcinku Siedlin – Załuski i 12 km pomiędzy Załuskami a Modlinem drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej DK7.

Ponadto wybudowane zostaną cztery węzły drogowe: w przypadku S7 Siedlin – Załuski: Poczernin i Przyborowice, a na odcinku S7 Załuski – Modlin: Załuski i Ostrzykowizna.

Powstaną również drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców


Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu.

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To pierwsze takie rozwiązanie. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI