REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę A18 Olszyna – Golnice

Zielonogórski Oddział GDDKiA otwarł oferty w przetargu na budowę A18. Zadanie polega na przebudowie jezdni południowej na odc. o długości 22 km i dostosowanie drogi do parametrów autostrady.

Przebieg A18, mapka: GDDKiA O/Zielona Góra
Przebieg A18, mapka: GDDKiA O/Zielona Góra
20 lutego otwarto 5 ofert, które wpłynęły do GDDKiA:
1. PORR S.A. – 329 506 224,27 zł;
2. Budimex S.A. – 326 547 730,80 zł;
3. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Aldesa Construcciones S.A.  (Partner) – 332 333 872,20 zł;
4. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 308 206 498,88 zł;
5. Konsorcjum: Berger Bau Polska Sp. z o.o. (Lider), Berger Bau SE (Partner), Max Bögl Polska Sp. z o. o.(Partner), Max Bögl Stiftung & Co. KG (Partner) – 324 754 923,08 zł.

Przy ocenie ofert pod uwagę brane są również kryteria pozacenowe dotyczące jakości, organizacji i terminu realizacji. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Po jej zakończeniu poznamy wykonawcę, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania.

Przetarg ogłoszony został 6 grudnia, zgodnie z zapowiedzią Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odc. od km 11,86 do km 33,76 pomiędzy węzłem Żary Zachód a węzłem Iłowa, wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu „półkoniczyna”), obiektów inżynierskich ( 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most, 1 przejście pod autostradą).

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 odcinek Olszyna – Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugą fazę (pierwszą stanowiła budowa jezdni północnej) realizacji autostrady A18 i obejmować będzie między innymi:
– dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
– budowę dróg podłużnych – dojazdowych,
– przebudowę elementów węzłów autostradowych,
– budowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących,
– budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA),
– budowę elementów systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
– budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,
– ochronę dóbr kultury.

Inwestycja podzielona jest na n/w odcinki realizacyjne:
– odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
– odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
– odcinek od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
– odcinek granica województwa – węzeł Golnice.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA