REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę drugiego odcinka A2

Otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę 2 z 3 odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec.

Mapka: GDDKiA O/Warszawa
Mapka: GDDKiA O/Warszawa
Chodzi o prawie 13-kilometrowy fragment od węzła Groszki do węzła Gręzów.

Najniższą ofertę na kwotę 530 816 290,75 zł. złożył Stecol Corporation, China.

Budżet zamawiającego wynosi 540 120 745,71 zł.

Pozostałe oferty:
1. 635 904 714,70 zł., BUDIMEX, Warszawa.
2. 550 052 418,40 zł., CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED, Pekin, Chińska Republika Ludowa.
3. 549 923 534,72 zł., Mostostal Warszawa, Warszawa.
4. 614 567 897,81 zł., POLAQUA, Wólka Kozodawska.
5. 651 285 000,00 zł., PORR, Warszawa (lider) oraz UNIBEP, Bielsk Podlaski.
6. 539 289 980,92 zł., Intercor, Zawiercie.
7. 584 637 594,30 zł., STRABAG, Pruszków.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc.,
- termin realizacji Kontraktu – 10 proc.,
- cena – 60 proc.

Czas realizacji zadania


Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia).

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dbamy o konkurencyjność

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

A2 na wschód od Warszawy:

w realizacji:
– w. Lubelska – w. Warszawa Wschód (nazwa robocza Konik, długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: POLAQUA, wartość robót 214,2 mln zł.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA