Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę ekranów akustycznych na obwodnicy Jarosławia

Otwarto oferty w przetargu na budowę ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Jarosław w ciągu DK94. Oferty złożyły 4 firmy. Ich wartość wynosi między 789,3 tys. zł a 2,4 mln zł.

Najniższą kwotę 789 322,48 PLN zaoferowała spółka EUROFORMAT EU z Poznania, natomiast najwyższą kwotę 2 434 004,90 PLN, ma oferta złożona przez spółkę WORLD ACOUSTIC GROUP z Lubina. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali zrealizowanie zadania w terminie zgodnym z SIWZ, czyli 4 miesiące od daty podpisania umowy oraz 60-miesięczny okres gwarancji. Teraz rozpocznie się ocena złożonych dokumentów.

Konieczność budowy ekranów akustycznych wynika z decyzji Starosty Jarosławskiego wydanej w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla wybudowanej obwodnicy m. Jarosław. Analiza porealizacyjna została opracowana przez firmę EKKOM Sp. z o.o. Wykazała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikające z ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 94.

Nowe ekrany akustyczne zostaną wybudowane zgodnie z lokalizacją i na parametrach zgodnych z Decyzją Starosty Jarosławskiego oraz analizą porealizacyjną. Ich łączna długość to ok. 225 mb.

Budowa ekranów akustycznych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym hałasem pochodzącym z odcinka drogi krajowej nr 94 stanowiącym obwodnicę m. Jarosławia.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI