Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia

22 lutego 2019 r. katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Budowa obwodnic Poręby i Zawiercia została podzielona na II zadania.

Wizualizacja: GDDKiA O/Katowice
Wizualizacja: GDDKiA O/Katowice
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 podzielona została na dwa zadania:
– Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500.
– Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135.
Oferty w przetargu na I odcinek: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów), złożyło 8 wykonawców.

Najwyższa cena ofertowa wynosi 608 804 472,32 zł brutto.

Najniższa cena ofertowa wynosi 435 954 254,01 zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 287 967 754,69 zł brutto.

Oferty w przetargu na II odcinek: m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) (Kromołów), złożyło 7 wykonawców.

Najwyższa cena ofertowa wynosi 288 058 579,95 zł brutto.

Najniższa cena ofertowa wynosi 187 977 791,20 zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 142 050 384,12 zł brutto.

Tekst i wizualizacja: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI