REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę S11 Koszalin – Bobolice

Szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargach na realizację drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. Poznaliśmy oferty wykonawców na wszystkie 3 odcinki.

Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice, grafika: GDDKiA O/Szczecin
Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice, grafika: GDDKiA O/Szczecin
Najtańsze oferty na budowę 3 odcinków S11:
1. Dla odcinka Koszalin – Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km wpłynęło 10 ofert, najtańszą na kwotę ok. 481,38 mln złotych złożyło konsorcjum: NDI SA oraz NDI Sp. z o.o.,
2. Dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe) o długości 19,28 km wpłynęło 14 ofert, najtańszą na kwotę ok. 478,3 mln złotych złożył Mostostal Warszawa SA,
3. Dla odcinka Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice o długości 11,6 km wpłynęło 12 ofert, najtańszą na kwotę ok. 393,21 mln złotych złożyło konsorcjum: NDI Sp. z o.o. oraz NDI SA.

Duże zainteresowanie branży

 Liczba złożonych ofert świadczy o dużym zainteresowaniu wykonawców realizacją tych kontraktów. Oferty złożyło zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Teraz złożone oferty będą sprawdzane, po czym powinny zostać wybrane oferty najkorzystniejsze. Kryteria wyboru ofert w przetargach to w 60% cena, w 30% przedłużenie gwarancji na wybrane elementy i w 10% skrócenie terminu realizacji kontraktu (o 3 miesiące).

Termin realizacji inwestycji to 36-39 miesięcy. Zgodnie z obecnymi założeniami roboty budowlane powinny ruszyć w 2021 roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Sprawniej nad Morze Bałtyckie


Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód, budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa, zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA