Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę S12 Dorohucza – Chełm

Osiem z dziesięciu złożonych ofert zmieściło się w budżecie GDDKIA w przetargu na realizację ponad 22-kilometrowego odcinka drogi S12 z Dorohuczy do Chełma. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w 2023 r.

Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Złożone oferty będą teraz oceniane pod względem trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (20 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali przedłużenie okresów gwarancji jakości w obu kryteriach.   

Zestawienie ofert: 
– Stecol Corporation – 760 038 777,59 zł  
– konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal (partner), Mosty Łódź (partner), Antex II (partner) – 779 997 731,03 zł  
– konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) – 817 920 000 zł  
– Budimex – 835 893 210,48 zł  
– PORR – 836 146 620 zł  
– Strabag – 850 760 213,10 zł  
– Mota-Engil Central Europe – 866 372 315 zł  
– Mostostal Warszawa – 933 709 302,03 zł 
– Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 961 548 512,50 zł 
– konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) – 1 036 107 123,15 zł 

Budżet GDDKiA: 957 681 000 zł 

Co w ramach inwestycji


Odcinek Dorohucza – Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji wybudowana zostaną m.in. most, 14 wiaduktów oraz cztery przejścia dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Ogłoszonos już przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy.

S12 w przetargu i realizacji


Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Dla trzech odcinków S12 między Piaskami a Dorohuskiem (Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm, Chełm – Dorohusk), toczą się postępowania przetargowe. Obecnie trwa badanie ofert, które złożyli wykonawcy. Wyłonienie najkorzystniejszych i podpisanie umów na zaprojektowanie i budowę trasy planowane jest w przyszłym roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI