REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica

4 lutego rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Długość drogi to ponad 10 km.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę złożyła firm China Harbour Engineering Company LTD na kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższą ofertę – konsorcjum firm z liderem PORR SA na kwotę 3 195 977 598,35 zł.

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „projektuj – buduj” co oznacza, że Wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

Obowiązki wykonawcy


W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów nad S19 oraz 3 przejść dla zwierząt i 1 przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r. wydał decyzję środowiskową (4.11.2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Komfort i bezpieczeństwo


Budowa nowej drogi zdecydowanie poprawi komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

S19 w woj. podkarpackim


Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:
– 30,2 km – oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.
– 54,2 km – w realizacji systemem „projektuj-buduj”
– 85,2 km – w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej).

Tekst i grafika: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA