REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na budowę sygnalizacji w ciągu DK36 w Lubinie

Wczoraj otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ramach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji w ciągu drogi krajowej nr 36 w m. Lubin”.

W przetargu złożono 4 oferty.

Najwyższa cena ofertowa to 487 961,91 zł brutto (STANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.).

Najniższa cena ofertowa to 330 871,00 zł brutto („DUCTUS” Sp. z o.o.).

Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 335 260,61 zł brutto.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- Cena – 60%,
– Termin realizacji – 30%,
– Okres gwarancji (G) – 10%.

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA