REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę węzła Gaj na DK7

Krakowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. W przetargu wpłynęło 5 ofert. Ruszyła weryfikacja ofert.

DK7 w Gaju, fot. GDDKiA O/Kraków
DK7 w Gaju, fot. GDDKiA O/Kraków
Najtańszą ofertę opiewającą na kwotę blisko 32 mln zł brutto zaproponowało konsorcjum spółek: Eurovia Polska oraz Nowak-Mosty. Najdroższą ofertę na ponad 37 mln zł brutto złożyła spółka Strabag Infrastruktura Południe.

Obowiązki wykonawcy
Zadaniem wykonawcy, który zostanie wybrany w procedurze przetargowej, będzie zaprojektowanie i wykonanie węzła drogowego Gaj na drodze krajowej nr 7, a także:
– przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,
– budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
– budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich – mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych),
– budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 tzw. „Zakopianki” z drogami powiatowymi. W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni krajowej „siódemki”, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Jest czas na projekt i na realizację


Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) założono okres 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRID, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Cztery firmy biorące udział w przetargu zaproponowały skrócenie terminu o 4 miesiące a jedna o dwa miesiące. Wszystkie oferty zostaną szczegółowo przeanalizowane. Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę – cena, gwarancja jakości i termin realizacji.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA