REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na dokończenie budowy S6

W piątek szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty na dokończenie realizacji obwodnicy Koszalina na odcinku od węzła Koszalin Zachód (ul. Władysława IV) do Sianowa (przecięcie obwodnicy z ul. Dworcową).

Oferty złożyło łącznie 4 wykonawców, oferty kształtują się w przedziale od około 328,5 mln zł konsorcjum firm: Polbud Pomorze i China Railway 14th Burea Group Co. Ltd.) do około 469,1 mln zł (PORR). Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 221,4 mln zł brutto. Kryteriami przetargu jest w 60% cena, a w 40 % kryteria pozacenowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna, personel wykonawcy i termin realizacji). Złożone oferty będą teraz sprawdzane. Wszyscy oferenci uwzględnili skrócenie czasu realizacji zadania do 22 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas prowadzenia robót budowlanych), w tym terminie zawiera się również czas na prace projektowe (10 miesięcy). Pozostałe odcinki obwodnicy o łącznej długości 12,2 km ma zakończyć w przyszłym roku w ramach pierwotnego kontraktu dotychczasowy wykonawca obwodnicy.

Na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, którego dotyczy przetarg wystąpiły skomplikowane warunki gruntowe, odmienne od wcześniej stwierdzonych. Podłoże ze względu na bardzo specyficzną budowę, związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem nie nadawało się do zastosowania pierwotnie planowanej technologii wzmocnienia podłoża (kolumny kamienne). Wobec wystąpienia tego problemu podjęto szereg działań zmierzających do wypracowania nowej technologii. Próby zastosowanie nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym wykonawca obwodnicy zaproponował technologię pali przemieszczeniowych. Wykonano również szereg ekspertyz i badań podłoża, które prowadził miedzy innymi Państwowy Instytut Geologiczny. Finalnie jednak nie udało się osiągnąć porozumienia z dotychczasowym wykonawcą co do realizacji tych dodatkowych robót. W związku z powyższym odcinek obwodnicy od km 6,4 do km 14,3 został wyłączony z pierwotnego kontraktu i ogłoszono nowy przetarg na dokończenie robót w formule „projektuj i buduj”.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA