REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Otwarto oferty na dokończenie prac na S5 Poznań – Wronczyn

W Poznaniu otwarto oferty na wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan) oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo.

Poniżej kosztorysu GDDKiA

Wyniki dzisiejszego otwarcia ofert dla dwóch zadań na S5:
1. Wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan.
Najtańszą ofertę, na kwotę 4 234 660,79 zł brutto, złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą złożyła firma Budimex na kwotę 6 318 463,85 zł brutto przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 5 041 139,65 zł brutto.
2. Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn.
Najtańszą ofertę na kwotę 3 194 933,12 zł brutto złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę 6 681 467,31 zł brutto przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 3 138 321,83 zł brutto.

Łączna wartość najniższych ofert na obydwa zadania jest niższa od zsumowanych wartości kosztorysowych o ok. 750 tys. zł. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym w celu szybkiego udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.

S5 Poznań – Wronczyn jak to się zaczęło i co już zrobiliśmy

Po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą S5 Poznań – Wronczyn, konsorcjum firm w składzie Toto S.p.A. Costruzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A. (Partner), podjęliśmy działania polegające na zinwentaryzowaniu i zabezpieczeniu placu budowy. Wykonaliśmy szereg prac związanych z przygotowaniem nowych postępowań przetargowych, żeby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione kierowcom.

W ramach tych prac zostało już wykonane oznakowanie poziome na jezdni prawej oraz zamontowano ekrany przeciwolśnieniowe na przejściu dla zwierząt.

Zakończyły się główne prace związane z dokończeniem drogi zbiorczej nr 2, trwają jeszcze prace wykończeniowe, a Wykonawca przygotowuje dokumenty dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wkrótce koniec prac na prawej jezdni

Na prawej jezdni S5 trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe, ale już niebawem rozpoczną się odbiory nadzoru budowlanego, co powoli nam uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Po jego uzyskaniu będziemy mogli przełożyć ruch na jezdnie prawą (kierunek Poznań – Wrocław), natomiast na jezdni lewej odbywał się będzie ruch w kierunku Wrocław – Poznań z zagwarantowaniem jednego pasa ruchu. Prace będą prowadzone pod ruchem, jednak kierunki jazdy zostaną oddzielone. Planowany termin przełożenia to ostatni tydzień sierpnia br.

Pierwszy przetarg na lewą jezdnię do powtórki…

10 lipca br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dokończenie lewej jezdni S5 na odcinku Poznań – Wronczyn. 26 lipca br. poznaliśmy oferty cenowe, które niestety przewyższały nasz budżet.

…tym razem z podziałem na 3 zadania

Po wnikliwej analizie cen jednostkowych stwierdziliśmy, że oferty znacząco odbiegają od cen rynkowych, w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie, wobec czego podjęliśmy decyzję o unieważnieniu postępowania.

GDDKiA dbając o rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi, mimo trudnej sytuacji na kontrakcie, nie może zaakceptować prób wykorzystania tego faktu przez firmy wykonawcze.

Zakres postępowania postanowiliśmy podzielić na branże i dać szerszą możliwość udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach. Zakładamy, że pozwoli nam to na uzyskanie korzystnych ofert.

Pracujemy już nad postępowaniami dotyczącymi:
1. Wykonania ogrodzenia całej drogi ekspresowej, wykonania ogrodzenia dla herpetofauny oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Termin składania ofert to 6 września 2019 r.,
2. Wykonania oznakowania pionowego – postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach,
3. Wykonania pozostałych prac na jezdni lewej – postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach.

Wkrótce kolejne przetargi

GDDKiA dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej ogłosić kolejne postępowania na dokończenie S5 Poznań – Wronczyn, m.in. na dokończenie „węzła Stęszew” wraz z drogą krajową nr 32.

Wielkopolska S5 w IV kwartale 2019 r.

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA