REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na dokumentację dla DK48 i DK74

30 kwietnia lubelski Oddział GDDKiA otworzył oferty w dwóch przetargach na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę: DK48 Dęblin – Moszczanka oraz DK74 Hrubieszów – Zosin.

Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę  DK48 na odcinku Dęblin – Moszczanka najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektowe Highway.

Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę DK74 pomiędzy końcem obwodnicy Hrubieszowa a przejściem granicznym w Zosinie złożyła spółka Europrojekt Gdańsk. 

Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę DK48 będzie dostosowanie drogi do wymów technicznych dla klasy dróg GP. Przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przebudowę przejazdów kolejowych, poszerzenie jezdni z 7 do 9 metrów na odcinku pomiędzy Dęblinem a Moszczanką, przebudowę mostu i kładki w Żdżarach, budowę lewoskrętów, przebudowę zatok autobusowych, chodników i budowę nowych odcinków oraz ciągów pieszo-rowerowych. Prace przy realizacji planowane są na lata 2020-2022.

Zadaniem projektantów na odcinku DK74 będzie opracowanie dokumentacji obejmującej dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy GP i obciążenia ruchem pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Droga po rozbudowie będzie miała skorygowane skrzyżowania, poprawione odwodnienie, zatoki autobusowe i chodniki. Projektanci m.in.: przeanalizują prognozy ruchu, przeprowadzą badania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne. Realizacja rozbudowy planowana jest na lata 2021-2023.

Jeśli nie będzie odwołań od wyboru będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcami dokumentacji.

Autor: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA