Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na dokumentację rozbudowy DK22 Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie

Wczoraj otwarto oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę DK22 Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie o długości ok. 18,5 km. Wpłynęło 7 ofert.

Do godziny 10.00 złożonych zostało siedem ofert:
1. IVIA S.A. – 3 185 700,00 zł,
2. Mosty Katowice sp. z o.o. – 2 952 000,00 zł,
3. TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o. – 3 771 180,00 zł,
4. Egis Poland sp. z o.o. – 3 672 780,00 zł,
5. COMPLEX PROJEKT sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe – 3 590 985,00 zł,
6. Lafrentz Polska sp. z o.o. – 2 108 835,00 zł,
7. Multiconsult Polska sp. z o.o. – 3 678 119,43 zł.

Przy ocenie ofert oprócz ceny brane są również pod uwagę kryteria pozacenowe, które stanowią 40% oceny. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Przypomnijmy:

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał do wykonania dokumentację techniczną wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) i opracowaniem materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także uzyskanie tych decyzji. Czas na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji wynosi 39 miesięcy.
W ramach umowy wybrany wykonawca będzie również udzielał odpowiedzi na etapie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a następnie pełnił nadzór autorski w trakcie robót budowlanych.

Celem inwestycji jest przywrócenie odcinkowi drogi krajowej nr 22 (od km 64,778 do km 83,223) standardu drogi klasy GP poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 11,5 tony/oś, uzyskanie jednolitej szerokości jezdni 7,0 m + 2×0,5 m opaski (w terenie niezabudowanym). Ponadto zakres zadania obejmuje również budowę ciągów pieszych, urządzeń spowalniających ruch w postaci wysp, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę nowej infrastruktury technicznej m.in. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, a także wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, o który wnioskowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ziemi Gorzowskiej na odcinku Gorzów Wlkp. – Różanki  – Zdroisko.

Długość odcinka: około 18,5 km
Planowany okres realizacji inwestycji:
– Proces przygotowawczy: lata 2019-2023,
– Realizacja inwestycji: lata 2024-2026.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „tradycyjnym”. Zakres inwestycji:
– dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN,
– poszerzenie jezdni poza terenem zabudowy z 6,0 m do 7,0 m + 2×0,5 m opaski,
– przebudowę wlotów skrzyżowań,
– przebudowę/budowę przepustów z dostosowaniem do parametrów przejść dla małych zwierząt,
– budowę mostu przez kanał Santoczna w m. Zdroisko z dojazdami oraz w m. Przyłęg wraz z dojazdami,
– budowę chodników oraz dróg rowerowych,
– budowę wysp spowalniających,
– przebudowę zatok autobusowych,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– oznakowanie i wprowadzenie urządzeń BRD,
– przebudowę kolizji z infrastrukturą towarzyszącą,
– budowę systemu odprowadzenia wód opadowych z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę kanału technologicznego.

Autor: GDDKiA O/Zielona Góra

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI