REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na dokumentację rozbudowy drogi S1

GDDKiA otworzyła oferty biur projektowych zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla rozbudowy drogi S1 w Sosnowcu. W obu przetargach wpłynęło po sześć ofert, a tą z najniższą ceną złożyło biuro projektowe Mosty Katowice.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Rozbudowę ponad 5 km drogi ekspresowej S1 podzielono na dwa odcinki. Wykonanie dokumentacji dla pierwszego z nich, o długości około 2,3 km, pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor wyceniono na ok. 1,8 mln zł.

Natomiast wykonanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi ekspresowej o długości 2,7 km, zaczynającym się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącym przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach, wyceniono na ok. 1,9 mln zł.

Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione, a następnie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. W obu postępowaniach kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.).

Terminy realizacji zamówień


GDDKiA wymaga, aby dokumentacja została zrealizowana do 15 miesięcy od daty podpisania umowy dla zadania w Sosnowcu oraz 16 miesięcy dla zadania pomiędzy węzłem Jęzor w Sosnowcu a węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach.

Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych.

Cel


Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych i środowiskowych.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA