REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na modernizację DK60 Topola Królewska – Kutno

W łódzkim Oddziale GDDKiA otwarto oferty na rozbudowę drogi krajowej nr 60 Topola Królewska – Kutno. W przetargu wpłynęło 14 ofert od wykonawców.

Prace związane z rozbudową drogi będą obejmowały między innymi podniesienie jej nośności do wymaganych dla dróg krajowych 11,5 tony na oś pojazdu, a także wykonania projektu wiaduktu nad linią kolejową Łęczyca – Kutno, nowych przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, oraz poszerzenia drogi w miejscach, gdzie to jest możliwe.

Pięć spośród złożonych ofert mieści się w kosztorysie inwestorskim, a rozpiętość cenowa wszystkich ofert waha się od ok. 2,4 do 8,9 miliona złotych. Przewiduje się, że wybór najkorzystniejszej z nich powinien zająć około czterech miesięcy, o ile nie nastąpią odwołania.

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca na przygotowanie projektu będzie miał 34 miesiące, jednak ten czas obejmuje także uzyskanie Decyzji Środowiskowej (którą musi poprzedzić roczna inwentaryzacja przyrodnicza) oraz Decyzji ZRID (Wg. ocen GDDKiA tylko uzyskanie tych dwóch decyzji zajmie około 18 miesięcy). Następnym krokiem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, które mają trwać od 12-16 miesięcy bez okresów zimowych.

Autor: GDDKiA O/Łódź

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA