REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego

8 grudnia GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu DK28.

 
Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W przetargu wpłynęły cztery oferty i każda z nich mieści się w limicie finansowym. Komisja przetargowa przystąpiła już do sprawdzania złożonych dokumentów.

Do przetargu oferty złożyli następujący wykonawcy:
– IVIA, z ceną 3 025 800,00 zł
– Trakt, z ceną 2 955 075,00 zł
– Multiconsult Polska, z ceną 3 657 900,69 zł
– Sweco Engineering, z ceną 3 499 719,00 zł

GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w wysokości 4 482 735,00 zł.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Dwa etapy prac


Całość prac podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy obejmie wykonanie:
– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej,
– materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU,
– dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej,
– programu funkcjonalno-użytkowego wraz z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB).

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziane zostały 43 miesiące od daty podpisania umowy. Etap drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Przewidziano na to 11 miesięcy.

Lata realizacji


Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2025-2029.

Niezbędna inwestycja


Średni ruch drogowy na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez Maków Podhalański, zgodnie z pomiarami z roku 2015, wynosi 12 865 poj./dobę. Tak duże natężenie ruchu wynika m.in. z faktu, że droga ta stanowi najkrótszy łącznik dla ruchu turystycznego pomiędzy Górnym Śląskiem a Zakopanem oraz przejściami granicznymi w Chyżnem na DK7 i w Jurgowie na DK49.

Realizacja obwodnicy Makowa Podhalańskiego spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum miasta, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne dla Makowa Podhalańskiego, w szczególności dla osób mieszkających w strefie oddziaływania tej drogi (ul. Wolności i ul. 3 Maja).

W 2005 r. powstało studium obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar obejmujący odcinek DK28 od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowania z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne
– klasa techniczna drogi – GP,
– prędkość projektowa – 70 km/h,
– prędkość miarodajna – 90 km/h,
– przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
– szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
– szerokość pasa drogowego – 15-30 m,
– kategoria ruchu – KR5,
– nośność nawierzchni – 11,5 t/oś.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA