REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na opracowanie dokumentacji dla Obwodnicy Oławy

3 czerwca 2020 r. wrocławski Oddział GDDKiA otworzył oferty na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”. Wpłynęło 11 ofert.

 
Grafika: GDDKiA O/Wrocław
Grafika: GDDKiA O/Wrocław
Najniższa złożona oferta wynosi 2 885 223,30 zł brutto (Sweco Engineering).

Najwyższa złożona oferta wynosi 5 278 914,00 zł brutto (Biura Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT”).

Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 3 292 300,00 zł brutto.

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

O inwestycji


Obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94 została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie ruchu do Oławskiej Podstrefy Ekonomicznej. Budowa obwodnicy Oławy wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029.

Pozostałe obwodnice na Dolnym Śląsku


Na Dolnym Śląsku, oprócz Obwodnicy Oławy, w rządowym Programie „100 obwodnic” znalazły się także: Obwodnica Głogowa w ciągu DK12, Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, Obwodnica Legnicy w ciągu DK94, Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, Obwodnica Milicza w ciągu DK15, Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA