REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na opracowanie dokumentacji dla S18 Krzyżowa – Golnice

22 lipca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa, a węzłem Golnice”.

Ofert w przetargu wpłynęło: 9
Najwyższą cenę ofertową zaproponowała spółka IVIA na kwotę 1 906 500,00 zł brutto.
Najniższą cenę ofertową zaproponowała spółka Sweco Engineering na kwotę 956 069,16 zł brutto.
Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 1 038 452,21 PLN brutto.

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA